Welkom op de website van Buro HB

BuroHB – Neemt belastende taken van ondernemers over en helpt hen groeien in waar zij goed in zijn. 

Wij geloven dat ondernemers verlangen naar succes. Wij willen de schouders zijn waarop ondernemers kunnen staan. Omdat wij weten dat zakelijke èn persoonlijke groei succes bepaalt, is dat waar wij ondernemers in helpen ontwikkelen.

STUURT U OP GEDRAG OF MAG HET EEN SPA DIEPER?

Rust

Bij ons heeft iedere klant een persoonlijk aanspreekpunt. Dat is handig en geeft rust.

Betrouwbaar

We zijn eerlijk, integer en betrouwbaar in ons handelen. Concreet betekent dat voor ons: "doen wat je zegt, en zeggen wat je doet" 

Professioneel

We zijn een professionele organisatie. In ons werk zijn nauwkeurigheid en accuratesse van groot belang.

Klantgericht

Wij streven naar duurzame klantrelaties. We hechten aan laagdrempelig contact.

DIGITAAL

Wij streven naar papierloos werken. Digitale verslaglegging is bij ons vanzelfsprekend.

Flexibel

De rapportages zijn toegesneden op de wensen van u als klant. Flexibiliteit vormt daarmee een van de pijlers.