Feedbackcultuur

FEEDBACKCULTUUR

Wij willen een bedrijfscultuur helpen creëren waar feedback constant gegeven wordt. Dit identificeert bedreigingen en knelpunten in zowel het werkproces als de samenwerking direct. Zo moedigen werkgevers en werknemers elkaar aan om te groeien als professional en als persoon. En daar floreert een bedrijf door. 

Als ondernemers in staat zijn om werknemers te laten meedenken en meebeslissen over werkprocessen en samenwerking, ligt kostbare kennis opeens binnen hun handbereik. Werknemers kennen het werkproces en de regels van de werkvloer uitstekend. Ruimte geven voor hun inzicht en kritiek, helpt om knelpunten en bedreigingen te identificeren en op te lossen

Gericht geplande feedbacksessies leggen de basis voor een gezonde feedbackcultuur. Wij helpen ondernemers om feedbacksessies te organiseren en structureren.