Administratie en advies

Administratie inrichten

Hoe is de administratieve situatie nu, waar wil een ondernemer naartoe en wat is het optimale proces van handelen? Dat definiëren we met ondernemers. We richten financiële administraties persoonsgericht in, op efficiënte en inzichtelijke wijze. Dat betekent: digitaal, zonder eindeloze papierstromen, in één online Cloud-omgeving waar documenten beveiligd en beschikbaar zijn.

Aangifte doen

Wij doen de complexe en tijdrovende aangiftes van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en dividendbelasting. Ook doen we de aanvraag van toeslagen.
Wij zijn ook gesprekspartner in het maken van fiscaal onderscheid tussen zakelijk en privé.