Loonadministratie beheren

LOONADMINISTRATIE BEHEREN

Vanwege constant veranderende wetgeving omtrent loonadministratie brengen wij de uitvoering daarvan onder bij een gespecialiseerde partij. Zo kunnen we ondernemers expertise bieden, en ook continuïteit in verwerking van gegevens. Alles is altijd direct online beschikbaar voor ondernemers, en wij zijn tussenpersoon als het gaat om persoonlijke vraagstukken zodat zij één aanspreekpunt hebben.

PERIODIEK RAPPORTEREN

De jaarrekening geeft veel inzicht over het afgelopen jaar. Maar omdat die pas ver in het nieuwe jaar gemaakt wordt, helpt het ondernemers niet om nú in te spelen op veranderingen in de markt.

Daarom maken wij periodieke rapportages per maand of kwartaal. Ondernemers hebben zo kort na iedere periode inzicht in hun financiële situatie, en kunnen met die wijsheid direct handelen.

We maken korte rapportages met kerncijfers, zowel als uitgebreide rapportages waarbij periodiek resultaatontwikkeling en de balanspositie te volgen is.

De cijfers voorzien wij van toelichting en advies, die we ook met ondernemers bespreken. Zo begrijpen zij het verhaal dat de cijfers vertellen, en helpen we hen bij het inspelen op dat verhaal.